Disclaimer

 

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Verisol Isolatiesysteembouw b.v. te Werkendam gelden de volgende voorwaarden: De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Verisol Isolatiesysteembouw b.v. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.
Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze websites wordt door Verisol Isolatiesysteembouw b.v. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Verisol Isolatiesysteembouw b.v. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan Verisol Isolatiesysteembouw b.v. of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Verisol Isolatiesysteembouw b.v. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Verisol Isolatiesysteembouw b.v.
Doornseweg 2A
4255 GZ Nieuwendijk (NB)
T. 0183-745250
 
Verisol Isolatiesysteembouw b.v. is statutair gevestigd in Werkendam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Tilburg onder nr. 18049418
 
Verisol Isolatiesysteembouw b.v. is een onderdeel van Verisol Werkendam b.v.